Dermatologi > Maligna hudtumörer

Malignt melanom

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Stadieindelning

Diagnostik

[Anamnes och status

 • Anamnes - Förändring över tid såsom nytillkommen lesion, tillväxt, förändrad färg, form eller blivit upphöjd, ihållande eller återkommande klåda, irritation eller annan förnimmelse, rodnad eller sår.
 • Inspektion - ABCDE-kriterierna (se nedan). Undersök hela hudkostymen inkl. hårbotten och naglar
 • Dermatoskopisk undersökning kan användas som ett viktigt hjälpmedel för att öka den diagnostiska säkerheten - Följ dermatoskopialgoritm (t.ex. "chaos and clues" se → Dermatoskopisk undersökning). Dermatoskopi kräver erfarenhet och ingår inte i lärandemålen för läkarprogrammet.
 • Biopsi (vid misstanke efter anamnes, inspektion) - Som regel ska inte stansbiopsi tas från en melanocytär lesion, hela lesionen ska excideras till PAD. Risken med biopsi är att man "missar målet" och att man fördröjer diagnos. Slutliga diagnosen ställs vanligen av patolog.
 • Palpera lymfkörtlar
 • Sentinel node biopsi - Utförs som regel på alla MM med Breslowtjocklek > 1 mm samt alla MM med en Breslowtjockelek under 1 mm med ulceration patohistologiskt]
Ta i utgångsläget inte stansbiopsi från en melanocytär lesion, hela lesionen bör istället excideras och preparatet skickas för PAD!

ABCDE-kriterierna

 • Asymmetri
 • Border - Oregelbundna kanter
 • Color - Oregelbunden färg (ju fler färger desto större risk för MM)
 • Diameter > 6 mm
  • Lite omodern regel då dermatoskopet ofta kan diagnostisera MM när de fortfarande är mindre än 6mm.
 • Evolution - Förändring över tid
ABCDE-kriterierna används för att diffa mellan MM och godartade nevus

[Excision

 • Vid diagnostisk excision bör man bortoperera aktuell lesion med 2 eller 5 mm marginal ned till subcutis.
 • 2 mm excisionsmarginal kan användas när det är uppenbart att det handlar om ett invasivt melanom. Då ska ju ändå utvidgad excision utföras efter att diagnosen är patohistologiskt säkerställd.
 • 5 mm marginal kan användas när det inte är uppenbart att aktuellt melanom är invasivt. Om man då opererar bort med 5 mm excisionsmarginal ned till subcutis direkt och det visar sig att det handlar om ett in situ melanom är aktuellt melanom redan färdigbehandlat vilket då alltså sparar patienten ytterligare ett ingrepp.
Excidera med 2 eller 5 mm marginal och skicka för PAD vid upptäckt av en avvikande melanocytär förändring! ]

[PET CT

 • Utförs vid misstanke om fjärrmetastasering. Utförs innan eventuell axillutrymning.]

Differentialdiagnoser

Behandling

Uppföljning

Prognos

Prevention

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Maligna_hudtumorer/Malignt_melanom Filename: Diagnostik.html ChapterId: 688 SectionId: ChapterGroupId: 12