Dermatologi > Maligna hudtumörer

Malignt melanom

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Stadieindelning

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Uppföljning

Prognos

Generellt

  • [5-års överlevnaden är ca 80-90% (kvinnor har högre överlevnad än män). Vid melanoma in situ är 10-års överlevnaden nära 100%]
  • Vid metastaserad MM saknas kurativ behandling, även om flera nya terapier kommit som förlängt patienternas överlevnad.
  • Tidig upptäckt är avgörande för prognosen. Ca 80% av patienterna med malignt melanom diagnosticeras tidigt och har god prognos.
  • 7% av alla som diagnosticeras med Malignt melanom utvecklar ett eller fler maligna melanom senare i förloppet

Negativa prognostiska faktorer

Prevention

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-01-18 03:15:57 ChapterId: 688 SectionId: 2451 ChapterGroupId: 12