Dermatologi > Maligna hudtumörer

Malignt melanom

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Stadieindelning

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Uppföljning

Prognos

Generellt

  • [5-års överlevnaden är ca 80-90% (kvinnor har högre överlevnad än män). Vid melanoma in situ är 10-års överlevnaden nära 100%]
  • Vid metastaserad MM saknas kurativ behandling, dock kan nya lovande behandlingsmetoder med checkpointhämmare (t.ex. ipilimumab och anti-PD1) eller BRAF-hämmare inom en snar framtid förbättra behandlingsmöjligheterna. [1] [2]
  • Tidig upptäckt är avgörande för prognosen. Ca 80% av patienterna med malignt melanom diagnosticeras tidigt och har god prognos.
  • 7% av alla som diagnosticeras med Malignt melanom utvecklar ett eller fler maligna melanom senare i förloppet

Negativa prognostiska faktorer

Prevention

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Maligna_hudtumorer/Malignt_melanom Filename: Prognos.html ChapterId: 688 SectionId: ChapterGroupId: 12