Dermatologi > Maligna hudtumörer

Malignt melanom

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

  • Hög total dos av UVA och UVB-strålning
  • Känslig hudtyp (hudyp 1), fräknar och antal brännskador i solen,
  • Risken för melanom ökar med antalet nevi
    • > 100 banala nevi > 2 mm
  • Immunosuppression - T.ex. efter organtransplantation
  • Ärftlighet för malignt melanom
  • Tidigare malignt melanom - 1-8 % av patienter med tidigare melanom utvecklar nytt melanom

Symptom och kliniska fynd

Stadieindelning

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Uppföljning

Prognos

Prevention

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Maligna_hudtumorer/Malignt_melanom Filename: Riskfaktorer.html ChapterId: 688 SectionId: ChapterGroupId: 12