Dermatologi > Maligna hudtumörer

Skivepitelcancer

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Klassifikation

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Stadieindelning

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Uppföljning

Prognos

Prevention

Övriga skivepiteltumörer

  • Skivepitelcancer in situ (SCCIS) kallas även Morbus Bowen - Cellförändringar (dysplasi) som sträcker sig från stratum basale hela vägen upp till stratum granulosum. Metastaserar inte.
  • Keratoakantom - Går ofta i spontan regress. Liknar en högt differentierad SCC, men med mycket snabbare tillväxt. Kan beskrivas som en vulkanlik tumör med en centralt lokaliserad hornplugg. Keratoakantom ska alltid opereras med 4 mm marginal och preparatet ska skickas för PAD eftersom tumören är svår att differentiera från skivepitelcancer.
  • Erythroplasia de Queyrat - Skivepitelcancer in situ på slemhinna (glans penis, genitalia eller mun), kan progrediera till skivepitelcancer . Associerat med HPV.
[Skivepitelcancer in situ (Morbus Bowen) metastaserar inte (till skillnad mot skivepitelcancer). Även om det finns enstaka fallrapporter på metastaserade keratoakantom är detta extremt ovanligt, och det finns även misstanke om att dessa enstaka fall felklassificerats och i själva verker utgjordes av skivepitelcancer. (UpToDate december 2017). ]

Behandling

SkivepitelcancerinsituskivepitelcancerinsituskivepitelcancerinsituKeratoakantom

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Maligna_hudtumorer/Skivepitelcancer Filename: Ovriga_skivepiteltumorer.html ChapterId: 686 SectionId: ChapterGroupId: 12