Dermatologi > Maligna hudtumörer

Skivepitelcancer

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Klassifikation

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Stadieindelning

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Uppföljning

  • Informera om egenkontroll och vikten av att undvika hög solexponering
  • Det rekommenderas att patienter som har en eller flera högriskfaktorer (se prognos nedan) erbjuds uppföljning av hudspecialist i åtminstone 2 år.
  • Individuella uppföljningsrutiner med kontroller 1-4 gånger per år bör skapas för utvalda immunosupprimerade patienter.
  • Regelbunden uppföljning av "lågriskpatienter" opererade för SCC anses inte vara nödvändig.

Prognos

Prevention

Övriga skivepiteltumörer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Maligna_hudtumorer/Skivepitelcancer Filename: Uppfoljning.html ChapterId: 686 SectionId: ChapterGroupId: 12