Dermatologi > Övriga maligna hudtumörer

Extramammär paget

Definitioner

Epidemiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • [Biopsi]
  • Ca 25% av patienterna har en annan bakomliggande malignitet lokalt (t.ex. vulva) → Utred!
Viktigt att utreda eventuell bakomliggande malignitet!

Behandling

Uppföljning

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Ovriga_maligna_hudtumorer/Extramammar_paget Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1025 SectionId: ChapterGroupId: 28