Dermatologi > Övriga maligna hudtumörer

Merkelcellskarcinom

Översikt

Epidemiologi

  • Ovanlig tumör, ca 60 fall per år
  • Ses huvudsakligen hos immunsupprimerade och äldre

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Prognos

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2018-11-10 04:27:21 ChapterId: 695 SectionId: 2499 ChapterGroupId: 28