Dermatologi > Övriga maligna hudtumörer

Merkelcellskarcinom

Översikt

Epidemiologi

  • Ovanlig tumör, ca 60 fall per år
  • Ses huvudsakligen hos immunsupprimerade och äldre

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Prognos

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Ovriga_maligna_hudtumorer/Merkelcellskarcinom Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 695 SectionId: ChapterGroupId: 28