Dermatologi > Övriga maligna hudtumörer

Merkelcellskarcinom

Översikt

Epidemiologi

Symptom och kliniska fynd

  • [I tidigt stadie ses en hård, rödaktig papel med snabb tillväxt
  • Uppfyller patienten mer än tre av "AEIOU" så bör man gå vidare med biopsi]

[AEIOU (Heath et al 2008)

  • Asymptomatic/lack of tenderness
  • Expanding rapidly
  • Immune suppression
  • Older than 50 years
  • Ultraviolet-exposed site on person with fair skin]

Merkelcellskarcinom

Diagnostik

Behandling

Prognos

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Ovriga_maligna_hudtumorer/Merkelcellskarcinom Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 695 SectionId: ChapterGroupId: 28