Dermatologi > Övriga maligna hudtumörer

Primära kutana lymfom

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • Klinisk bild
  • Biopsi x flera - Viktigt att aktuellt biopsiområde ej behandlas med kortison cirka 4 veckor innan provtagning.

Differentialdiagnoser

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Ovriga_maligna_hudtumorer/Primara_kutana_lymfom Filename: Diagnostik.html ChapterId: 691 SectionId: ChapterGroupId: 28