Dermatologi > Övriga maligna hudtumörer

Primära kutana lymfom

Översikt

Kutana lymfom kännetecknas av en monoklonal proliferation av lymfocyter som primärt involverar huden eller slemhinnor. Lymfomen kan vara antingen B-cells- eller T-cellslymfom. Även inom dessa grupper kan sjukdomarna vara heterogena. Mycosis fungoides är den vanligaste formen av kutant T-cellslymfom och kan vara svårt att diagnosticera då det kan påminna om andra, benigna, hudtumörer.

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-01-18 03:15:57 ChapterId: 691 SectionId: 11280 ChapterGroupId: 28