Dermatologi > Övriga maligna hudtumörer

Primära kutana lymfom

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

  • Mångfacetterad klinisk bild
  • Ofta lång patient såväl som doctors delay
  • [Initialt ses ofta kliande eksematösa plack lokaliserade kring klinkorna ("badbyxe-området"), under loppet av ett par år sprider sig utslagen till större hudområden
  • Senare i förloppet kan andra organ påverkas såsom mjälte, lungor och lever.]

Kutant T-cellslymfomMycosis fungoides

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Ovriga_maligna_hudtumorer/Primara_kutana_lymfom Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 691 SectionId: ChapterGroupId: 28