Dermatologi > Pediatrisk dermatologi

Blöjdermatit

Definitioner

Etiologi

Diagnostik

Behandling

  • [Byt blöja oftare, rengör med ljummet vatten, ev. mild tvål.
  • Smörj med zinksalva.
  • Steroider grupp I + antimykotisk tillsats, t.ex. Daktakort®/ Cortimyk.]

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Pediatrisk_dermatologi/Blojdermatit Filename: Behandling.html ChapterId: 1008 SectionId: ChapterGroupId: 2512