Dermatologi > Pediatrisk dermatologi

Blöjdermatit

Definitioner

Etiologi

Diagnostik

  • [Oftast behövs ingen utredning men om patienten ej svarar på behandling tas odling av bakterier och svampar
  • Ev. stansbiopsi.]

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Pediatrisk_dermatologi/Blojdermatit Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1008 SectionId: ChapterGroupId: 2512