Dermatologi > Pediatrisk dermatologi

Blöjdermatit

Definitioner

Etiologi

Irritationseksem från blöja är överlägset vanligast. Orsakas av faeces, urin, friktion, väta, temperatur. Typiskt är ett glansigt, konfluerande erytem. Ibland papler, ödem och fjällning. Andra möjliga orsaker:

  • Candida: ilsket rött och glansigt. Blåsor, pustler
  • Seborroiskt eksem
  • Atopisk dermatit
  • Psoriasis
  • Langerhans cell histiocytos
  • Acrodermatits enteropatica - Kan ej ta upp zink ordentligt → zinkbrist, kräver parenteral substituation i höga doser, räcker ej med zinkkräm lokalt. Får ilsket röda, ibland såriga förändringar fr.a. vid kroppsöppningar.
  • Stjärtfluss

Blöjdermatit

Diagnostik

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Pediatrisk_dermatologi/Blojdermatit Filename: Etiologi.html ChapterId: 1008 SectionId: ChapterGroupId: 2512