Dermatologi > Pediatrisk dermatologi

Hudförändringar hos barn

Fysiologiska förändringar hos barn

Vernix caseosa

”Ostig hinna”= avfjällade epitelceller + talg. Skyddar mot att ligga i vatten.

Vernix caseosa

Fjällning

Under några dagar efter födseln

Akrocyanos

Perifer cyanos (blårött) första 24 h. Händer och fötter drabbas. Regleringen av de ytliga blodkärlen i huden är omogen.

Cutis marmorata

Omväxlande konstriktion och dilatation i hudens blodkärl. Kan kvarstå upp till ett år.

Hår

Hår bildas vid 12v. Vecka 18-20 är man helt täckt av lanugohår (som saknar medulla). Lanugohåret tappas vid månad 7-8 i magen. Ersätts gradvis av vellushår på kroppen samt terminalhår på huvudet. Lanugohåret tappas senare occipitalt än på resten av huvudet, den occipitala hårväxten ligger lite efter → kan få en kal fläck occipitalt post-partum.

lanugohår

[Kongenital dermal melanocytos

(Mongolfläck)

 • Blåa eller bruna macula som uppstår på grund av lokalt ökat antal melanocyter i dermis. Lokaliseras vanligen till rygg eller skinkorna och kan bli ca 10 cm i diameter och kan ibland misstolkas som barnmisshandel.
 • Finns vid födseln hos majoriteten av barnen i asien,] [försvinner nästan alltid innan 3-4 års ålder]

MongolfläckMongolfläck2

[Storkbett]

 • Kongenital kapillärmissbildning. Försvinner i ansiktet, sitter kvar i nacken.
 • Mer eller mindre samma sak som nevus flammeus men kan när det sitter i nacken även kallas nevus occipitalis.

Nevus flammeus

Erytema toxicum neonatorium

Hos 30-70% av fullgångna barn, det vanligaste övergående utslaget hos friska spädbarn. Oklar orsak. Kommer under de första levnadsdagarna och varar i 2-3 dagar. Erytematösa makulae med central papel/pustel. Drabbar ej fotsulor/handflator. Ingen behandling krävs.

Miliaria

 • Kan orsakas av värme och kan även drabba vuxna.
 • Omogna svettkörtlar → tilltäppning av svettkörtel.
 • Ytliga (miliaria crystalina) papler och blåsor (kan vara djupa, heter då miliaria rubia och är då mer papulösa, rodnade).
 • Kommer de första 2v.
 • Drabbar fr.a. huvud/hals/bål.

[Milier]

 • [Fasta vita, 1-2 mm cystor, i epidermis som bildas av en snurra keratinocyter som blir fångade i epidermis]. Går ej att ”tömma”.
 • Vanligt - Förekommer både hos barn och vuxna
 • Sitter fr.a. i ansiktet och försvinner vanligtvis spontant
 • Kan vara läkningsrest av olika tillstånd i huden såsom blåsdermatoser eller eksem.

Milier

Ofysiologiska hudförändringar

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Pediatrisk_dermatologi/Hudforandringar_hos_barn Filename: Fysiologiska_forandringar_hos_barn.html ChapterId: 1007 SectionId: ChapterGroupId: 2512