Dermatologi > Psoriasis

Psoriasis

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Patologi

Differentialdiagnoser

Behandling

 • Komplex behandlingsarsenal där val av behandling är beroende av en mängd faktorer:
  • Psoriasisvariant
  • Utbredning
  • Sjukdomsduration
  • Naturalförlopp
  • Ålder, kön, arbete, personlighet, hälsa, klimat m.m.

[Generella behandlingsprinciper

 1. Livsstilsråd, avfjällning och mjukgörande. Behandla plaque med kortisonkräm eller Daivobet (kalcipotriol + kortison).
 2. Ljusbehandling - Exempelvis UVB, PUVA eller BUCKY. Ljusbehandling är 1:a handsbehandling vid guttat psoriasis
 3. Metotrexat
 4. Biologiska LM]
Ljusbehandling är förstahandsbehandling vid guttat psoriasis!

Vårdnivå

Livsstil

 • Rökstopp
 • Viktminskning
 • Fysisk aktivitet
 • Stresshantering

Lokalbehandling

Ljusbehandling

 • [Smalband UVB - Guttat psoriasis och lätt till medelsvår plackpsoriasis som inte svarar på lokalbehandling ]
 • Klimatresor (solljus)- Kan ibland bekostas av landstinget t.ex. 3 veckor på Kanarieöarna. Helhetssyn där man lär sig leva med sin sjukdom, motion och kost. Oftast medelsvår till svår psoriasis, ledvärk.
 • [BUCKY - Bra vid terapiresistenta plack, psoriasis i hårbotten och invers psoriasis]
 • PUVA - Svår psoriasis, lokalt eller helkropp

Systemiska läkemedel

 • Metotrexat - Medelsvår till svår psoriasis, psoriasiserytrodermi, pustulös psoriasis. Ofta bra effekt.
 • Retinoider - Hyperkeratotisk hand- och fotpsoriasis, pustulös psoriasis, psoriasiserytrodermi, PPP
 • Ciklosporin - Svår psoriasis, pustulös psoriasis, psoriasiserytrodermi. OBS! Ej till patienter som fått många PUVA- eller UVB-behandlingar
 • Biologiska LM - Medelsvår till svår terapiresistent psoriasis. T.ex TNF-a-hämmare och olika interleukin antagonister

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Psoriasis/Psoriasis Filename: Behandling.html ChapterId: 697 SectionId: ChapterGroupId: 24