Dermatologi > Psoriasis

Psoriasis

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • [Klinisk diagnos - Karaktäristiskt välavgränsade, rodnade plack med stearinfjällning vid skrapning
  • Gärna svalgodling (infektion kan utlösa psoriasis)
  • Biopsi om oklart (sällan) - Om den kliniska bilden inte är tydlig är oftast inte heller den mikromorfologiska bilden det [1]]
Psoriasis är i första hand en klinisk diagnos

Patologi

Differentialdiagnoser

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-11-09 04:35:03 ChapterId: 697 SectionId: 2515 ChapterGroupId: 24