Dermatologi > Psoriasis

Psoriasis

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

 • Multifaktoriell sjukdom. Inte fullständigt klarlagd patogenes. Klassificeras som en IMID (immune-mediated inflammatory disease).
 • Hereditet spelar roll - Ca 40% av de med psoriasis eller psoriasisartrit har en annan förstagradsläkting som är drabbad.
 • Psoriasis förekommer i större utsträckning hos monozygota än hos dizygota tvillingar.
 • Genom-wide associationsstudier har visat flera susceptibilitetslokus i gener som har koppling till regleringen av immunförsvaret. HLA-C*06:02 är starkast kopplad till psoriasis.
 • Triggerfaktorer:
  • Infektioner
  • Läkemedel
  • Psykisk och fysisk trauma - Stress, livskris, övervikt, rökning m.m.

Samsjuklighet

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Patologi

Differentialdiagnoser

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Psoriasis/Psoriasis Filename: Etiologi.html ChapterId: 697 SectionId: ChapterGroupId: 24