Dermatologi > Psoriasis

Psoriasis

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

 • Symptombilden är beroende av sjukdomsvariant och flera varianter kan förekomma samtidigt hos en individ. Symptomen varierar ofta under livet.
 • Kommer ofta i skov, kan vara helt symptomlös mellan skov.
Namn Beskrivning Bilder

Plackpsoriasis (psoriasis vulgaris)

Vanligaste formen

 • Välavgränsade, rodnade, infiltrerade plack
 • Ofta nummulära (myntstora) eller diskoida (tallriksstora)
 • Stearinvita hårda hudfjäll om obehandlat
 • Lättblödande rodnad under fjällen (= Auspitz tecken)
 • Typisk lokalisation: armbågar, knän, hårbotten, navel, nagelförändringar
 • Symmetri

plackpsoriasis3

Guttat psoriasis

(droppformad psoriasis)

 • Oftast hos yngre
 • Utbredda små fläckar, som ibland kan konfludera, över stora delar av kroppen
 • Kan övergå i kronisk plackpsoriasis eller endast vara ett skov
 • [Ofta akut uppträdande efter streptokocktonsillit. Ta svalgodling.]
  • [Behandla streptokocktonsilliten och behandla utslagen med lokal kortisonkräm. Samt komplettera med ljusbehandling (UVB)]
Guttat psoriasis
Nagelpsoriasis
 • Hos upp till 50 % av psoriasispatienterna
 • Anses vara indikator för ökad risk för ledsjukdom
 • Hos ca 80 % av patienter med psoriasisartrit
 • Olika former av nagelförändringar
  • Onychia punctata (”fingerborgsnaglar”)
  • Subungual hyperkeratos (lyfter nageln)
  • Onycholys (nageln släpper)
  • Oljedroppe (ser ut som en droppe olja)
  • Nageldystrofi (nageln är destruerad)
Nagelpsoriasisonycholys3
Psoriasisartrit

Invers psoriasis (intertriginös psoriasis)

Hudveck

 • Vanligare hos seborroiker (sebopsoriasis)
 • Mycket välavgränsad ilsken rodnad utan fjällning
 • Ljumskar
 • Vulva
 • Navel
 • Axiller
 • Under bröst
 • Bakom öron
 • Kan förekomma tillsammans med plackpsoriasis
 • Behandling: Ren kortison grupp I-II. Ofta tillägg med antimykotiska substanser.

Pustulär psoriasis

(Ovanlig)

 • Neutrofil ackumulation i epidermis finns vid alla typer av psoriasis. Vid pustulärpsoriasis finns synliga pustler.
 • Lokaliserad form = Acrodermatitis continua suppurativa of Hallopeau
  • Sterila pustulära lesioner på fingertoppar och tår, naglar
  • Destruktion av nagel, osteolys
  • Ibland start efter lokal skada
  • Kan övergå i en generell pustulär sjukdom
 • Generell pustulär psoriasis
  • Mest akuta och svåra formen av psoriasis
  • Myriader av sterila pustler på rodnad hud
  • Möjliga triggerfaktorer – infektion? kortikosteroider?
  • Ordentlig allmänpåverkan, kräkningar, feber
  • Infektionsrisk, hypoalbuminemi, malabsorption
 • Behandling: remiss till specialist. Metotrexat, Neotigason, ciklosporin…

Psoriasis erytrodermi

(Ovanlig)

 • > 90% av huden är engagerad
 • Kan komma smygande – gradvis försämring av en plackpsoriasis
 • Akut – subakut p.g.a. provocerande faktorer
 • Allmänpåverkan, försämrad temperaturreglering, hypotermi

Palmoplantar psoriasis

(Hand-fotpsoriasis)

 • Kan uppträda som ensam form eller tillsammans med psoriasis på övriga kroppen
 • Ofta väldigt välavgränsat
 • Utslagen kan vara allt från små och diskreta till mycket handikappande
 • Kan likna PPP men inga pustler
Pustulosis palmoplantaris (PPP)
 • Genetisk skild från psoriasis
 • Erytematösa, fjällande utslag med sterila pustler plantart och/eller palmart
 • Kan förekomma samtidigt med psoriasis men oftare som självständig sjukdom
 • Vanligast hos medelålders kvinnor, nästan enbart hos rökare
 • Ökad förekomst av thyreoidea-sjukdomar

Graviditet

 • Symptomlindring ses hos 30-55%
 • Förvärrade symptom ses hos 10-25%

Diagnostik

Patologi

Differentialdiagnoser

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Psoriasis/Psoriasis Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 697 SectionId: ChapterGroupId: 24