Dermatologi > Psoriasis

Psoriasisartrit

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

  • Remittera till reumatolog
  • Sjukgymnastik och rökstopp
  • NSAID
  • Sulfasalazin eller Methotrexate om perifera artriter. Ev. lokala steroidinjektioner
  • TNF-hämmare.
  • Om ovanstående är otillräckligt finns andra tex Cosentyx, JAK-hämmare.

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-11-09 04:35:03 ChapterId: 698 SectionId: 2526 ChapterGroupId: 24