Dermatologi > Psoriasis

Psoriasisartrit

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

CASPAR diagnoskriterier (Minst 3 p + samtidig inflammatorisk ledsjukdom)

  • [Hudpsoriasis vid undersökning - 2p
  • Hudpsoriasis tidigare eller i familjen - 1p]
  • [Nagelförändringar som onycholys, pitting - 1p
  • Daktylit (korvfinger/korvtå) - 1 p]
  • [Negativ Reumafaktor (RF) - 1p
  • Typiska radiologiska förändringar - 1 p]

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-11-09 04:35:03 ChapterId: 698 SectionId: 2525 ChapterGroupId: 24