Dermatologi > Psoriasis

Psoriasisartrit

Översikt

Psoriasisartrit (PsA) är en spondartrit som drabbar ca 1/3 av patienterna med hud-psoriasis. [Patienterna drabbas av smärtsam ledinflammation, vanligtvis i små leder i händer och fötter.] Kan även ge sakroilit (som övriga spondylartriter) och ner storledsartrit. Även entesit och daktylit är vanligt. Behanding mot artriter är Salazopyrin eller Methotrexate i första hand. Man kan även ge lokala steroidinjektioner och NSAID. Sjukdomsbilden påminner ofta om reumatoid artrit kan leda till destruktion av ledbrosk och funktionsnedsättning. En skillnad mot RA är att PsA kan ge artrit i DIP-leder.

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Psoriasis/Psoriasisartrit Filename: Oversikt.html ChapterId: 698 SectionId: ChapterGroupId: 24