Dermatologi > Psoriasis

Psoriasisartrit

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Symptom och kliniska fynd

 • Leder och muskler
  • Entesit - Muskelfästesinflammation, framförallt i nedre extremitet
  • Ledinflammation vanligtvis i små leder i händer och fötter. Ibland symmetriskt. Mycket smärta!
  • Daktylit - Svullnad av tå eller finger är vanligt
  • Smärta i nedre delen av ryggen
 • Hudmanifestationer
  • Innefattar inte nödvändigtvis hudmanifestiationer då artriten kan visa sig före hudsymptom uppkommit eller efter hudsymptomen gått i remission. Dessutom saknar 10 % av psoriasisartrit-patienterna hudsjukdom (fråga om hereditet)
  • Tecken på psoriasis, men kan vara svårt att upptäcka då de kan gömma sig i hårbotten eller i örongångar
  • Nagelpsoriasis
  • Pustulosis palmoplantaris (PPP) - Pustler i handflator och fotsulor

psoriasisartrit

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-11-09 04:35:03 ChapterId: 698 SectionId: 2524 ChapterGroupId: 24