Dermatologi > SLE

Diskoid lupus erythematosus (DLE)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • [Klinik
  • Biopsi
  • Direkt immunofluorescens – Lesionell hud positivt för lupusband, negativt i normal hud.
  • Utredning för att utesluta systemsjukdom
  • Serologi: oftast negativ för ANA, ibland SSA-/SSB-antikroppar]

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/SLE/Diskoid_lupus_erythematosus__DLE_ Filename: Diagnostik.html ChapterId: 701 SectionId: ChapterGroupId: 2511