Dermatologi > SLE

Diskoid lupus erythematosus (DLE)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

  • Uppträder vanligen i vuxen ålder
  • 15-30 % av patienter med SLE utvecklar diskoid lupus

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/SLE/Diskoid_lupus_erythematosus__DLE_ Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 701 SectionId: ChapterGroupId: 2511