Dermatologi > SLE

Diskoid lupus erythematosus (DLE)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

  • Autoimmun sjukdom
  • Kan försämras av sol, läkemedel, kyla, insektsbett, stress, infektion samt yttre skador

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/SLE/Diskoid_lupus_erythematosus__DLE_ Filename: Etiologi.html ChapterId: 701 SectionId: ChapterGroupId: 2511