Dermatologi > SLE

Diskoid lupus erythematosus (DLE)

Översikt

Diskoid lupus erythematosus förekommer hos ca 1/5 patienter med SLE. Drabbade individer får erytematösa, välavgränsade, fjällande, persisterande plack på solexponerade områden. Vid läkning blir huden blek och ärromvandlad. Patienterna rekommenderas undvika solande och solarium, och att använda solskyddsmedel med hög solskyddsfaktor vid exponering för solljus. Behandlingen består av antimalariamedel samt kortison.

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/SLE/Diskoid_lupus_erythematosus__DLE_ Filename: Oversikt.html ChapterId: 701 SectionId: ChapterGroupId: 2511