Dermatologi > SLE

Diskoid lupus erythematosus (DLE)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

  • Erytematösa, välavgränsade, fjällande, persisterande plack på solexponerade områden
  • Vid läkning blir huden blek och ärromvandlad
  • Alopeci: Vid utslag i hårbotten påverkas hårväxten i det angripna området

DLE

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/SLE/Diskoid_lupus_erythematosus__DLE_ Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 701 SectionId: ChapterGroupId: 2511