Dermatologi > SLE

Neonatal lupus erythematosus

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Behandling

Remiss till barnkardiolog för utredning av AV-block

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/SLE/Neonatal_lupus_erythematosus Filename: Behandling.html ChapterId: 1024 SectionId: ChapterGroupId: 2511