Dermatologi > SLE

Neonatal lupus erythematosus

Etiologi

  • Hos barn vars mamma har anti-SSA/SSB ( SLE, DLE, SCLE eller Sjögrens, med eller utan symptom)

Symptom och kliniska fynd

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/SLE/Neonatal_lupus_erythematosus Filename: Etiologi.html ChapterId: 1024 SectionId: ChapterGroupId: 2511