Dermatologi > SLE

Neonatal lupus erythematosus

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

  • Utslagen är rodnade med central atrofi och markerande randzoner. Vanligast i ansikte och skalp.
  • Hudsymptom framträder typiskt vid 6 veckors ålder, men kan förekomma vid partus och kan även komma upp till 4 månaders ålder.
  • Hudutslagen över självbegränsande och försvinner typiskt vid 6-8 månaders ålder (halveringstiden på IgG-antikroppar är 21-25 dagar)
  • Trombocytopeni/anemi/neutropeni aplastisk anemi
  • Lever/gallvägssjukdom
  • Neonatalt hjärtblock

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/SLE/Neonatal_lupus_erythematosus Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 1024 SectionId: ChapterGroupId: 2511