Dermatologi > SLE

Subakut kutan lupus erythematosus

Översikt

Definitioner

Etiologi

Utlösande faktorer

  • Sol (vanligast)
  • Läkemedel (t.ex tiazider, terbinafin, NSAID, kalciumblockerare och ACE-hämmare)

Symptom och kliniska fynd

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/SLE/Subakut_kutan_lupus_erythematosus Filename: Etiologi.html ChapterId: 994 SectionId: ChapterGroupId: 2511