Dermatologi > SLE

Systemisk lupus erythematosus (SLE)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

[Generellt

  • Undvik förvärrande faktorer i form av sol, sulfapreparat, p-piller
  • Rökstopp
  • Graviditet bör planeras till när sjukdomen är i lugnt skede
  • Medicinsk behandling sköts av reumatolog]

Ej organförstörande

  • Kortison p.o. - Initialt och vid skov
  • Antimalariamedel (Plaquenil)
  • I övrigt styrs behandling efter organengagemang (Methotrexate, Cellcept, Imurel)

Organförstörande

  • Cyklofosfamid, Mabthera eller CellCept under 1 år, därefter underhållsbehandling, t.ex. Methotrexate, Cellcept, Imurel
  • Kortison i.v. i puls

Komplikationer

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/SLE/Systemisk_lupus_erythematosus__SLE_ Filename: Behandling.html ChapterId: 700 SectionId: ChapterGroupId: 2511