Dermatologi > SLE

Systemisk lupus erythematosus (SLE)

Översikt

Definitioner

  • SLE är en kronisk autoimmun systemsjukdom som går i skov (= period med ökad sjukdomsaktivitet). I snitt ett skov var 2-3 år. Diagnos ställs utifrån klinik och vissa labprover fr.a. en positiv ANA. Som stöd i diagnostiken kan man använda vissa kriterier (”ACR 1997”)

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/SLE/Systemisk_lupus_erythematosus__SLE_ Filename: Definitioner.html ChapterId: 700 SectionId: ChapterGroupId: 2511