Dermatologi > SLE

Systemisk lupus erythematosus (SLE)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Diagnos fastställs av reumatolog

Kriterier (ACR 1997)

Minst 4 av 11 kriterier (ACR-kriterierna från 1997) (i klinisk praxis kan diagnosen baseras på engagemang av två organsystem där SLE kan misstänkas + en positiv ANA)

 1. Utslag i ansiktet på kinder och näsben ("fjärilsexanthem")
 2. Diskoid lupus (ett ofta lokalt och avgränsat utslag)
 3. Fotosensibilisering, nytillkommen överkänslighet för solsken
 4. Oförklarliga småsår i mun och nässlemhinna
 5. Ledsmärtor och inflammationer
 6. Inflammation i lungsäck eller hjärtsäck
 7. Njursjukdomar
 8. Symptom från nervsystemet
 9. För lågt antal celler i blodet (Anemi, leuko- eller trombocytopeni)
 10. Påvisande av vissa autoantikroppar (anti-DNA, Sm-antigen eller anti-fosfolipid)
 11. Påvisande av antinukleära antikroppar (ANA)

[Klinisk kemi

 • SR - Normalt hos 50%
 • CRP - Normal. Om >60 misstänk infektion, serosit, artrit eller komplikation
 • Blodstatus: Anemi 30%, leukopeni 50%, trombocytopeni
 • Kreatinin
 • U-sticka! - Identifiera proteinuri-hematuri
 • U-sediment (fr.a. om blod/protein på u-sticka, alt om misstanke om njurengagemang av annan orsak)
 • Serologi:
  • [ANA - Positivt hos 95%. Dock låg specificitet!
  • Anti-dsDNA: Hög specificitet (ingår i "ANA-screen")
  • Anti-Sm - Ingår i "ANA screen"
  • Anti-SSA]
  • Antifosfolipidantikroppar - Kardiolipin, beta2-glykoprotein1, lupus antikoagulans
 • C3-C4 (sänkt)

Övriga utredningar

 • Lungröntgen
 • Ev njur- och lungfunktionsundersökningar
 • EKG
 • Blodtryck]

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/SLE/Systemisk_lupus_erythematosus__SLE_ Filename: Diagnostik.html ChapterId: 700 SectionId: ChapterGroupId: 2511