Dermatologi > SLE

Systemisk lupus erythematosus (SLE)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

SLE har en tydlig genetisk koppling och symptomen orsakas av B-cellsaktivering, hyperreaktiva T-celler, ökad produktion av immunstimulerande cytokiner och immunkomplexdeponering i olika organ. Den autoimmuna reaktionen orsakas av en hypersensibilitet Typ III ( se film).

Antinukleära antikroppar (ANA)

ANA är antikroppar riktade mot olika strukturer i cellkärnan (bl.a. DNA).

  • Antikropparna detekteras med immunoflourescens
  • För att få antikropparnas specificitet görs ELISA för att se vilket kärnantigen de är riktade mot (t.ex. dsDNA)

ANA vid SLE

  • 98% av SLE-patienter är ANA-positiva men även friska individer kan vara ANA-positiva i låga titrar och då framförallt äldre kvinnor.
  • [Antikroppar mot ds-DNA ses hos 70% av alla med SLE]
  • Anti-Sm ses endast vid SLE vilket ger det hög specificitet. Dock är endast 30 % av SLE-patienter Anti-sm positiva, dvs låg sensitivitet

Klassifikation

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/SLE/Systemisk_lupus_erythematosus__SLE_ Filename: Etiologi.html ChapterId: 700 SectionId: ChapterGroupId: 2511