Dermatologi > SLE

Systemisk lupus erythematosus (SLE)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Organförstörande – starta behandling snabbt!

Ej organförstörande

 • Hud
 • Leder
 • Senfästen
 • Serösa hinnor

Kutan Lupus Erythematosus (dermatologi)

 • Kutana manifestationer är vanligt vid SLE, ca 80 % utvecklar hudsymptom. De kutana formerna av lupus erythematosus delas upp i:
  • Acute cutaneous lupus erythematosus (ACLE)
   • I denna grupp ingår bl.a. fjärilserythem
   • > 90 % av patienterna i denna grupp har bakomliggande SLE
  • Subacute cutaneous lupus erythematosus (SCLE)
   • I denna grupp ingår bl.a. annulär SCLE och läkemedelsinducerad SCLE
   • Cirka 50 % av patienterna i denna grupp har bakomliggande SLE
  • Chronic cutaneous lupus erythematosus (CCLE)
   • I denna grupp ingår bl.a. diskoid lupus erythematosus (DLE) som kan vara lokaliserad, generaliserad eller hypertrofisk
   • 5-10% av patienterna med lokaliserad DLE har bakomliggande SLE

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/SLE/Systemisk_lupus_erythematosus__SLE_ Filename: Klassifikation.html ChapterId: 700 SectionId: ChapterGroupId: 2511