Dermatologi > SLE

Systemisk lupus erythematosus (SLE)

Översikt

SLE är en autoimmun sjukdom som drabbar fr.a. kvinnor i fertil ålder. SLE är 9 gånger vanligare hos kvinnor än hos män. Det finns en koppling till genetik (30 ggr vanligare om man har ett syskon med SLE) samt olika miljöfaktorer

Det är mycket vanligt med diffusa allmänsymptom i form av trötthet, värk och feber. SLE kan drabba de flesta organ men i huvudsak sju organsystem drabbas: hud och slemhinnor, leder, njurar, serösa membran (pleurit, pericardit), blod (olika penier), lunga samt CNS. Den medicinska behandlingen sköts av reumatolog. Grundbehandlingen till i princip alla är antimalarialäkemedel (Plaquenil). Detta förebygger skov. I övrigt kan behandling ske med kortison, fr.a. initialt och vid skov. Övrig möjlig behandling är bl.a. Cellept, Imurel, eller cyklofosfamid. Vid SLE ses en ökad dödligheten (3 ggr ökad jmf med normalbefolkningen) som främst orsakas av infektioner, kadiovaskulär sjukdom och njurengagemang.

Bra film om SLE

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/SLE/Systemisk_lupus_erythematosus__SLE_ Filename: Oversikt.html ChapterId: 700 SectionId: ChapterGroupId: 2511