Dermatologi > SLE

Systemisk lupus erythematosus (SLE)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Prognos

  • 10-årsöverlevnad: 90%
  • Den ökade dödligheten orsakas främst av arteroskleros, infektion eller njurengagemang

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/SLE/Systemisk_lupus_erythematosus__SLE_ Filename: Prognos.html ChapterId: 700 SectionId: ChapterGroupId: 2511