Dermatologi > SLE

Systemisk lupus erythematosus (SLE)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Riskfaktorer

[Faktorer som kan utlösa och/eller försämra sjukdomen

  • Läkemedel (t.ex sulfapreparat, östrogen)
  • Exponering för solljus
  • Kvinnliga könshormoner (östrogen)
  • Dietära faktorer - T.ex. alfalfa groddar
  • Rökning]

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/SLE/Systemisk_lupus_erythematosus__SLE_ Filename: Riskfaktorer.html ChapterId: 700 SectionId: ChapterGroupId: 2511