Dermatologi > SLE

Systemisk lupus erythematosus (SLE)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

 • [Diffusa allmänsymptom i form av trötthet, värk och feber är mycket vanligt
 • Leder och muskler:
  • Artrit i 90% av fallen, dock icke-erosiv.
  • Myosit
 • Lungor
 • Hjärta - Kan drabbas av perikardit, endokardit eller myokardit
 • CNS - Depression och kognitiv nedsättning. Kan i sällsynta fall ge psykoser och kramper.
 • Njurar - SLE-nefrit
 • Hud, slemhinnor, hår och naglar:
  • [Fjärilsexanthem - Erytem över kindben]
  • Fotosensivitet 50-80%
  • Discoida förändringar
  • Sår i munnen - Framförallt i hårda gommen
  • Nagelbandserytem
  • Purpura
  • Alopeci (håravfall)
  • Urtikaria
  • Sår i munslemhinna
  • Raynauds fenomen - Onormalt vita fingrar vid kyla eller stress]
 • Blodproppar - SLE-patienter kan utveckla antifosfolipidsyndrom (APS), vilket är en sjukdom som ger ökad risk för blodproppar (DVT, stroke, lungemboli).
Mycket vanligt med diffusa allmänsymptom i form av trötthet, värk och feber!

Raynauds fenomen

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/SLE/Systemisk_lupus_erythematosus__SLE_ Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 700 SectionId: ChapterGroupId: 2511