Dermatologi > Sarkoidos och kollagenoser

Dermatomyosit

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

[Behandling handhas av reumatolog

  • Glukokortikoider hög dos. Uppåt 1mg/kg kroppsvikt
  • Metotrexate eller annan immunosuppressiv behandling
  • Träning viktigt, många får kvarstående svaghet
  • Dermatomyosit associerat till malignitet, en basal screening rekommenderas]

[Behandling avseende hud

Uppföljning

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Sarkoidos_och_kollagenoser/Dermatomyosit Filename: Behandling.html ChapterId: 704 SectionId: ChapterGroupId: 55