Dermatologi > Sarkoidos och kollagenoser

Dermatomyosit

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • [Typiska hudförändringar
  • Proximal symmetrisk muskelsvaghet
  • Ökning av s-muskelenzym (Fr.a. CK. Myoglobin, LD, ASAT, ALAT)
  • Myopati-bild på EMG
  • Myositbild i muskelbiopsi
 Tumregel: Tre av ovanstående kriterier ska vara uppfyllda för dermatomyositdiagnos, förutsatt att typiska hudförändringar ses. För polymyosit-diagnos ska fyra av fyra vara uppfyllda. ]

Behandling

Uppföljning

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Sarkoidos_och_kollagenoser/Dermatomyosit Filename: Diagnostik.html ChapterId: 704 SectionId: ChapterGroupId: 55