Dermatologi > Sarkoidos och kollagenoser

Dermatomyosit

Epidemiologi

Etiologi

  • Autoimmun bindvävssjukdom.
  • Okänd etiologi.
  • Samsjuklighet med andra autoimmuna sjukdomar t.ex Sjögrens syndrom.
  • Dermatomyosit kan även vara ett paramalignt tillstånd. Risk för samtidig cancer föreligger!
Dermatomyosit kan även vara ett paramalignt tillstånd. Risk för samtidig cancer föreligger!

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Uppföljning

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Sarkoidos_och_kollagenoser/Dermatomyosit Filename: Etiologi.html ChapterId: 704 SectionId: ChapterGroupId: 55