Dermatologi > Sarkoidos och kollagenoser

Dermatomyosit

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Uppföljning

Prognos

  • Med behandling förbättras de flesta i sin sjukdom
  • Få återfår fullgod muskelfunktion

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Sarkoidos_och_kollagenoser/Dermatomyosit Filename: Prognos.html ChapterId: 704 SectionId: ChapterGroupId: 55