Dermatologi > Sarkoidos och kollagenoser

Extrapulmonell sarkoidos

Definitioner

 • Sarkoidos med manifestationer från andra organ än lungorna så som:
  • Hud (kutan sarkoidos)
  • Ögon (Se → Ögonsarkoidos)
  • [Neurosarkoidos - Förekommer hos ca 5 % av alla med sarkoidos[1]. Oftast visar det sig med kranialnervspåverkan (t.ex. facialispares eller opticuspåverkan)]
  • [Hjärtsarkoidos - Symptomgivande sarkoidosförändringar i hjärtmuskeln drabbar ca 5% av sarkoidospatienterna[2] och diagnosen kan oftast ställas med EKG och MR. Symptomen är typiskt palpationer, yrsel och/eller svimning men livshotande arytmier och dödsfall förekommer.]
  • [Njurengagemang, hyperkalcemi och hyperkalciuri - Vid sarkoidos ses inte sällan nefrokalcinos och/eller olika typer av nefriter, njurfunktionen bör därför följas regelbundet[3]. Sarkoidos ger ofta även påverkad kalkmetabolism med hyperkalcemi som kan komma och gå i skov. Hyperkalciuri med ökad risk för njursten är en annan vanlig följd av sarkoidos.]
  • Lever och mjälte
  • Muskler och leder

Kutan sarkoidos

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Sarkoidos_och_kollagenoser/Extrapulmonell_sarkoidos Filename: Definitioner.html ChapterId: 1037 SectionId: ChapterGroupId: 55