Dermatologi > Sarkoidos och kollagenoser

Extrapulmonell sarkoidos

Definitioner

Kutan sarkoidos

Generellt

 • Kutan sarkoidos kan anta många skepnader och är inte sällan en viktig differentialdiagnos inom dermatologi.

Symptom och kliniska fynd

 • [Erytema nodosum (knölros) - Vanligaste kliniska fyndet vid extrapulmonell sarkoidos. Knölros är dock ospecifikt då det uppträder vid en rad andra tillstånd så som akut sarkoidos, tuberkulos, streptokockinfektioner, graviditet, läkemedelsbiverkan m.m. Vid knölros är det viktigt att utreda eventuell bakomliggande orsak (hittas inte i över 50% av fallen[1]). Utslaget är ömmande och kan variera i storlek och ofta föreligger samtidig feber. Spontanläker vanligen inom några månader men NSAID kan hjälpa för att lindra symptomen.]
 • Lupus pernio - Hudförändringar på näsrygg och kinder. Svårbehandlat tillstånd som kan leda till att underliggande brosk och ben destrueras.
 • Rödbruna plaque i ansikte, överkropp och extremiteter
 • Nagelförändringar (onycholys, överkurvatur)[2]

Lupus perniosarkoidosErytema nodosum3erytema nodosum4onycholys3

Diagnostik

 • Noggrann inspektion av hudkostym och naglar
 • Hudbiopsi bekräftar ofta diagnosen med fynd av icke nekrotiserande epitelcellsgranulom

Behandling

 • Hudmanifestationer vid sarkoidos är i regel svårbehandlade
 • Små förändringar behandlas med potent lokal steroid
 • Perorala steroider vid utbredda förändringar
 • Methorexat och Plaquenil är andra-linjens behandling
 • TNF-alfa-blockad kan provas i allvarliga fall vid refraktär sjukdom

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Sarkoidos_och_kollagenoser/Extrapulmonell_sarkoidos Filename: Kutan_sarkoidos.html ChapterId: 1037 SectionId: ChapterGroupId: 55