Dermatologi > Sarkoidos och kollagenoser

Sarkoidos

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

  • Oklar etiologi
  • Eventuellt associerat med infektioner t.ex. mykobakterier då det är en granulomatös sjukdom precis som TB. Skillnaden är att det vid TB bildas granulom med centrala nekroser, vid sarkoidos hittar man istället icke-nekrotiserande granulom (så kallade nakna granulom)

Klassifikation

Differentialdiagnoser

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Sarkoidos_och_kollagenoser/Sarkoidos Filename: Etiologi.html ChapterId: 706 SectionId: ChapterGroupId: 55