Dermatologi > Sarkoidos och kollagenoser

Sarkoidos

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

  • Akut sarkoidos - Även kallat Löfgrens syndrom. Akut insjuknande och god prognos (vanligare hos skandinavier). På några dagar utvecklas feber, muskelvärk och fotledssvullnad. Erytema nodosum ses ofta. På lungröntgen ses förstorade lymfkörtlar (hiluslymfom)
  • Kronisk lungsarkoidos (pulmonell sarkoidos) - Smygande symptomdebut med ett sjukdomsförlopp som kan variera från asymptomatisk med spontant tillfrisknande till progredierande avancerad sjukdom med behov av lungtransplantation[1]
  • Extrapulmonell sarkoidos - Sarkoidos kan ge en komplex sjukdomsbild med engagemang av flera olika organ (Hud, ögon, lever, njurar, hjärta och CNS)[2]

Differentialdiagnoser

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Sarkoidos_och_kollagenoser/Sarkoidos Filename: Klassifikation.html ChapterId: 706 SectionId: ChapterGroupId: 55