Dermatologi > Sarkoidos och kollagenoser

Sarkoidos

Översikt

Sarkoidos är en inflammatorisk sjukdom som vanligen ger påverkan på lungor och/eller intrathorakala lymfkörtlar (90% av fallen) men sjukdomen kan även involvera andra organ (extrapulmonell sarkoidos) så som hud, ögon, hjärta och CNS. Den varierande symptombilden gör sarkoidos till en möjlig och viktig differentialdiagnos till många olika internmedicinska tillstånd. Sjukdomen delas upp i akut sarkoidos, även kallad Löfgrens syndrom, och kronisk sarkoidos med en långsamt progredierande symptombild. Patienter som drabbas av akut sarkoidos får sällan komplikationer och har god prognos medan kronisk sarkoidos ger ett utdraget sjukdomsförlopp med en osäkrare prognos.

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Differentialdiagnoser

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Sarkoidos_och_kollagenoser/Sarkoidos Filename: Oversikt.html ChapterId: 706 SectionId: ChapterGroupId: 55